Jaarverslag Ambassade van het Koninkrijk van God te Oudewater.

Het jaarthema waarmee we 2020 mee zijn begonnen was: “ontferm je over de ellendigen”. Er stond veel op stapel maar al vroeg in het jaar kregen ook wij te maken met de landelijke lockdown. De wekelijkse activiteiten, zoals de zondagse samenkomsten en de twee Bijbelstudietrainingsavonden op de maandag en de donderdag konden niet langer doorgang vinden. Juist deze avonden die als motor en inspiratiebron dienen voor alle individuele activiteiten konden vanwege de pandemie niet in cultuurcentrum de klepper worden gehouden. Gelukkig werd er al snel een alternatief gevonden en wel door het maken van een tweewekelijkse podcast. Hierbij werd ook de mogelijkheid gegeven om huiswerk te maken wat in de eerstvolgende podcast weer werd behandeld. Het voordeel wat zich hierbij voor deed was dat de podcast ook beluisterd kon worden door niet-leden van de kerkelijke gemeente en zelf tot over de grenzen kon gaan. Hetzelfde gold voor de zondagse samenkomsten die allemaal online gingen. Er werd nu zelfs meegekeken door mensen uit de Verenigde Staten en Suriname.

Zo kon aan de belangrijke taak van de gemeente voldaan worden en dat is individuele gelovigen toerusten tot dienstbetoon aan de samenleving (Efeze 4:12).

De werkgroep “gezonde voeding/gezond ondernemen” kon vanwege het kleine aantal personen en met inachtneming van de anderhalve metermaatregel gedurende dit jaar wel haar vergaderingen houden.

In dit jaar stonden ook verschillende interkerkelijke activiteiten gepland waar de Ambassade van het Koninkrijk van God samen met de andere kerken van Oudewater actief aan zou deelnemen. Zo waren er onder andere twee jubileumdiensten gepland waarin 75 jaar bevrijding en 25 jaar Interkerkelijk Kontakt Oudewater uitgebreid gevierd zouden gaan worden. Helaas konden al deze vieringen vanwege de pandemie niet doorgaan. Ook het IKO-avondgebed kon gedurende de twee lockdowns geen doorgang vinden.

Alhoewel op beperkte schaal, hebben de individuele leden van de gemeente, ieder op hun eigen plek en taak in de samenleving  toch kunnen werken aan het jaarthema, namelijk het zich ontfermen over hen die in nood zijn.

 

Contact

De Ambassade van het Koninkrijk van God
info@deambassade.nl

Locatie

Sint Jozefschool
De Cope 28
3421 XK Oudewater

Contact

De Ambassade van het Koninkrijk van God
info@deambassade.nl

Locatie

Sint Jozefschool
De Cope 28
3421 XK Oudewater

Copyright © 2021 VLEX-IT