Wie zijn wij

De Ambassade van het Koninkrijk van God is een gemeente die zich verbonden voelt met het wereldwijde Lichaam van Christus maar toch, net als iedere kerkelijke gemeente, een eigen kleur en identiteit heeft.

Bij ons staat het “discipel van de Here Jezus zijn” centraal. We willen leerlingen van Christus zijn en daarmee ook van Gods Woord, de Bijbel.

 

De Here Jezus zegt in Johannes 8:32 dat als wij leerlingen van Hem willen zijn wij in Zijn Woord moeten blijven. Wanneer wij dat doen, zo belooft Hij, zullen we de waarheid gaan verstaan en zal de waarheid ons vrij maken.

Zijn Woord is de Bijbel, daarom is het bestuderen van Gods Woord voor ons een belangrijk bezigheid.

Daarbij weten wij ons helemaal afhankelijk van de Heilige Geest, die door de Here Jezus de Geest der waarheid wordt genoemd. Zonder de verlichting van de Heilige Geest kun je de Bijbel nooit echt volledig begrijpen. We hebben daarom de Geest van Christus nodig.

De Here Jezus zegt hierover het volgende:

Johannes 16:13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

De Here Jezus bidt de Vader in Johannes 17:17: “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.”.

Dit laat ons zien wat het verlangen van de Here Jezus is, dat we geheiligd worden in de waarheid. De waarheid is Christus Zelf en Zijn Geest leidt ons naar het Woord der waarheid, de Bijbel, en leert ons deze te verstaan.

Wij hebben ontdekt dat het Koninkrijk van God, een grote rol speelt in het Nieuwe Testament. Vandaar onze naam.

We leren steeds meer over wat dit Koninkrijk hier en nu betekent en in onze samenkomsten en Bijbelstudies gaan wij hier actief mee aan de slag.

Wil je meer weten over onze diensten en Bijbelstudies neem dan contact met ons op.

Contact

De Ambassade van het Koninkrijk van God
info@deambassade.nl

Locatie

Sint Jozefschool
De Cope 28
3421 XK Oudewater

Contact

De Ambassade van het Koninkrijk van God
info@deambassade.nl

Locatie

Sint Jozefschool
De Cope 28
3421 XK Oudewater

Copyright © 2021 VLEX-IT